Home Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

by Monika Kondej
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nomadfamily.pl, zwanego dalej Sklepem.
 2. Sprzedawcą w Sklepie jest Monika Kondej, ul. Gwiaździsta 5c/7, 01-651, Warszawa.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail [email protected]
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie poprawnie działającego adresu e-mail.
 5. Ceny:
  1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT i inne podatki).
  2. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia Zamówienia.
  3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Nie dotyczy to produktów w formie elektronicznej.
  4. W przypadku zakupu plików w formacie elektronicznym wysyłka jest darmowa. Na adres email podany w Zamówieniu w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności zostanie wysłany mail z produktem w formacie cyfrowym.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów, organizowania promocji i udzielania rabatów oraz okresowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 6. Składanie Zamówień:
  1. Złożone Zamówienie stanowi umowę Kupna-Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zwaną dalej Umową, zawieraną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  2. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem sieci Internet, w języku polskim.
  3. Warunkiem zawarcia Umowy jest wypełnienie formularza na odpowiedniej stronie Sklepu i podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
  4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Płatność:
  1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionych produktów wraz z kosztami ich wysyłki (o ile występują), w formie przedpłaty za pomocą systemu płatności umieszczonego na stronie Sklepu.
  2. Rozliczenia transakcji eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Blue Media.
  3. W przypadku, gdy w ciągu 2 dni od daty złożenia Zamówienia Kupujący nie dokona płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionych produktów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
 9. Dane osobowe
  1. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
  2. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim i nie są przetwarzane w celu innym niż realizacja zamówienia bez zgody Kupującego.
 10. Warunki dostawy:
  1. Produkt online zostaje dostarczony na podanego maila zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.
 11. Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: [email protected]. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie dłużej niż do 14 dni od złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres email, z którego została wysłana reklamacja.
 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 13. Opisy i specyfikacje produktów, teksty oraz wszelkie inne treści (w tym treść niniejszego regulaminu), zamieszczone na stronach Sklepu stanowią wyłączną własność Sprzedawcy i nie mogą być kopiowane bez jego pisemnej zgody.

Regulamin zwrotu

 1. Nie jest możliwy zwrot produktów elektronicznych.
 2. Jeśli z jakichś przyczyn produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, proszę napisz do mnie wiadomość na adres: [email protected] Twój feedback pomoże mi tworzyć lepsze produkty.

Używamy ciasteczek. Zgadzam się Czytaj więcej >>